FBD Shpk eshte themeluar ne vitin 2009.FBD Shpk  operon ne fushen e telekomunikacioneve.

FBD Shpk ofron:
Dhenien e sherbimit Carrier telefonik.
Ndertimin e programeve kompjuterike dhe shitjen e tyre.
Mirembajtjen e programeve kompjuterike. Rishitjen e programeve kompjuterike.


Dokumentat AKEP:
Udhezues per perdoruesit rreth incidenteve te sigurise:

Udhëzues për përdoruesit rreth incidenteve të sigurisë


Kontrata TIP:

Kontrata TIP 2018 -FBD


Treguesit e Cilesise:

Treguesit e cilesise se sherbimit -Telefonia-Q1F-Q9F-FBD-Viti  2019-FBD Shpk

Treguesit e cilesise se sherbimit -Internet-Q1I-Q7I-FBD-Viti  2019-FBD Shpk

Treguesit e cilesise se sherbimit -Telefonia-Q1F-Q9F-FBD-6 mujori i pare 2019-FBD

Treguesit-e-cilesise-se-sherbimit-telefonia-QOSQ1F-Q9F-FBD-6-Mujori-i-dyte-Viti-2019

Treguesit e cilesise se sherbimit -Internet-Q1I-Q7I-6 mujori i pare 2019-FBD

Treguesit-e-Cilesise-QOS-Q1I-Q7I-6-mujori-i-dyte-Viti-2019-INTERNET-FBD-Shpk

Treguesit e cilesise se sherbimit -Telefonia-Q1F-Q9F-FBD-2018

Treguesit e cilesise se sherbimit -Telefonia Q1F-Q9F-6 mujori i dyte 2018-FBD

Treguesit-e-cilesise-se-sherbimit-Internet-Q1I-Q7I-FBD-2018

Treguesit e Cilesise QOS-Q1I-Q7I-6 Mujori i Dyte -VITI 2018-FBD

Treguesit Statistikor-3 Mujori i 1 .Viti 2018-FBD

Treguesit Statistikor-3 Mujori i 2.Viti 2018-FBD

Treguesit Statistikor-3 mujori i 3.Viti 2018-FBD

Treguesit Statistikor -3 mujori i 4-Viti 2018

Treguesit Statistikor -3 mujori i 1-Viti 2019

Treguesit Statistikor -3 mujori i 2-Viti 2019

Treguesit Statistikor -3 mujori i 3-Viti 2019

Treguesit statistikor-3 mujori i 4-Viti 2019-FBD Shpk


Tarifat e telefonise FBD :

Liste cmimesh -Telefonia


Siguria e rrjetit:

FBD ShpkSiguria e rrjetit